În cadrul Universității Tehnice a Moldovei, specialitatea Design și Tehnologii Poligrafice se desfăsoară lecții de “Tehnologii și procese Fotografice” – lectorul universitar Vlas Igor. Membrii echipei MOON STUDIO au partici pat cu câteva ore de curs și ore practice.

Spre finele anului a fost realizată expoziția cu cele mai creative și originale fotografii ale studenților care au fost apreciate de către membrii echipei MOON STUDIO și invitatul special, omul de artă/fotograful “Dima Viper”.

În continuare puteți vedea lucrările studenților.

Pin It on Pinterest

Share This